Uw Privacy

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden.
Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

De Schuttingbouwer respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Gegevens van De Schuttingbouwer

NaamDe Schuttingbouwer
Correspondentie adresKerkstraat Zuid 24 B
Postcode & Plaats5701 PM Helmond
LandNederland
Inschrijvingsnummer KvK17176715
URL’s Websitehttps://www.deschuttingbouwer.nl
E-mailadres[email protected]
Servicedesk
Telefoonnummer0492330882
E-mailadres
(vragen, klachten en opmerkingen)
[email protected]

Privacy Support

Als u inlichtingen wilt over deze privacy policy, kunt u contact met ons opnemen door het bovengenoemde correspondentie adres, telefoonnummer of e-mailadres te gebruiken.

Definities

Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in deze policy:

Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een klant is.
Klant: bezoeker van de website die een bestelling bij ons doet en daarbij zijn gegevens aan ons kenbaar maakt.
Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een persoon dat herleidbaar is tot die bepaalde persoon.
Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens. Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
Verantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacy policy wordt beschreven, is De Schuttingbouwer verantwoordelijk.
Opt in: wanneer een organisatie volgens het opt-in principe te werk gaat dan dient de ontvanger uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de ontvangst van de (commerciële) nieuwsbrief. De ontvanger is tevens op de hoogte van de inhoud, strekking van de nieuwsbrief en de frequentie waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd. De ontvanger van de nieuwsbrief wordt in elke uiting de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven (het opt-out principe).

Wettelijk

Deze privacy policy en ons privacybeleid voldoet tenminste aan:
– Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
– Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG)

Gegevens

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, worden uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en eventuele interesses opgeslagen.

De Schuttingbouwer verwerkt twee soorten gegevens: identiteit en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens
Dit zijn gegevens die u invult tijdens de offerte aanvraag:

  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer / Mobiele telefoonnummer

Deze gegevens gebruiken we om uw offerte te verwerken. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets niet duidelijk is en er snel gecommuniceerd moet worden. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden bestelt, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

Doelen en verwerking

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) De Schuttingbouwer uw gegevens verzamelt. De Schuttingbouwer heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van uw gegevens:

Identiteitsgegevens verwerkt De Schuttingbouwer voor administratieve doeleinden, zoals:

  • het verwerken van uw bestelling (administratief)
  • de bezorging van uw bestelling op het door u gekozen afleveradres (administratief)

Verkeersgegevens verwerkt De Schuttingbouwer voor communicatieve doeleinden, zoals:

  • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site

De websites van De Schuttingbouwer kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van De Schuttingbouwer vallen. De Schuttingbouwer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites.

Herkomst van gegevens

De gegevens die De Schuttingbouwer verwerkt, worden verkregen van bezoekers en klanten, die u zelf verstrekt via www.deschuttingbouwer.nl

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft De Schuttingbouwer verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons op.

De Schuttingbouwer kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.