Bouwterrein

Om de schutting op de juiste manier te kunnen plaatsen, hebben wij een werkruimte van ongeveer 50 centimeter breed nodig. Grond die voor het plaatsen van de schutting wordt verwijderd, dient minimaal 1 meter van de bouwplaats afgevoerd te worden en mag niet in de looppaden van de bouwers opgehoopt liggen. Op deze manier kunnen de bouwers namelijk ongestoord werken, zonder dat er grond in het bouwterrein of op het looppad in de weg ligt. Vinden de bouwers dat er, om wat voor reden dan ook, sprake is van een gevaarlijke situatie, dan wordt dit altijd kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever van het bouwproject. In overleg met de opdrachtgever kan vervolgens besloten worden om het bouwterrein alsnog bouwvriendelijk te maken tegen uur calculatie, of om de schutting niet te plaatsen en op een later moment terug te komen als het bouwterrein door de opdrachtgever zelf bouwvriendelijk is gemaakt. Kiest de opdrachtgever voor de tweede optie, dan wordt er geen uur calculatie gerekend maar dient de opdrachtgever wel voorrijkosten te betalen.

Het bouwterrein van de bouwers moet altijd bouwrijp zijn. Dit betekent dat het bouwterrein vrij is van obstakels als straatwerk, funderingen, puin, wortels, bomen, oude schuttingen en oud leidingwerk in de grond. Moeten de bouwers het terrein eerst bouwrijp maken omdat er nog obstakels op het bouwterrein aanwezig zijn, dan wordt hier altijd een melding van gedaan bij de opdrachtgever. Het verwijderen van obstakels die nog aanwezig zijn, wordt vervolgens tegen nacalculatie uitgevoerd.

Het bouwen van een schutting

Onder het bouwen van een schutting worden de volgende werkzaamheden gerekend: het uitzetten van de lijn voor de schutting, het uitgraven of boren van de gaten, het zetten van de palen, het aanbrengen van de (beton)elementen en het stellen van de schutting. Werkzaamheden die niet onder deze beschrijving vallen, zoals het her bestraten van het bouwterrein en het aanleggen van de tuin rondom het bouwterrein, vallen niet onder de taken en dus de verantwoordelijkheden tenzij anders overeengekomen.

Op de werkplaats dien te allen tijde stroom aanwezig te zijn. In sommige gevallen is de aanwezigheid van water tevens een noodzakelijkheid

 Het uitzetten van de schutting

Bij het uitzetten van de schutting door middel van het uitzetten van lijnen en peilen, dient er altijd een opdrachtgever aanwezig te zijn. Het uitzetten van de schutting dient namelijk altijd in samenspraak met de opdrachtgever gedaan te worden, zodat de schutting altijd op de juiste manier geplaatst wordt. Kan of wil de opdrachtgever niet aanwezig zijn, dan dient de opdrachtgever van te voren de lijnen uit te zetten en de hoogte van de schutting te bepalen. Op het moment dat de lijn van de schutting definitief uitgezet is, dient de opdrachtgever hier nog een akkoord voor te geven. Pas als er een akkoord gegeven is door de opdrachtgever, wordt de schutting op de gewenste plaats gezet. Mocht er vervolgens schade ontstaan bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden voor het plaatsen van de schutting, dan kunnen de bouwers hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Fundatie

De palen van de schutting worden op ongeveer 70 centimeter diepte geplaatst, onder het maaiveld. Op het moment van het plaatsen van de schutting kan indien gewenst geadviseerd worden om een betonvoet aan de palen te storten, zodat de schutting niet los kan geraken. Het plaatsen van een schutting met betonvoet is voornamelijk noodzakelijk wanneer er sprake is van hoge waterstand of als de aarde uit (natte) klei bestaat. Zorgt de opdrachtgever zelf voor betonmortel, dan wordt deze betonmortel kosteloos geplaatst bij het plaatsen van de schutting. Mocht de opdrachtgever het niet nodig vinden om beton te laten storten, ondanks het advies van de bouwploeg, dan vervalt de garantie op de montage van de schutting. Indien de schutting begint of eindigt tegen het woonhuis, de schuur of een andere bebouwing van de opdrachtgever, dan wordt er geen paal bij de bebouwing geplaatst. Dit is in de meeste gevallen namelijk niet mogelijk door de fundering van de bebouwing waar de schutting aan grenst.

Garantie

In onderstaande tekst leest u meer over het garantiebeleid met betrekking tot de diverse producten.

Beton

Op alle CE gemarkeerde betonproducten wordt 20 jaar garantie gegeven. Beton is een natuurproduct dat gemaakt wordt van zand, grind, cement en water, waarbij u te maken kunt krijgen met kleine luchtbellen in het product. De aanwezigheid van deze kleine luchtbellen valt niet onder de garantie van beton, net zoals de verkleuring van het beton.

Een andere klacht die niet meegenomen kan worden in de garantie van beton, is het vormen van kalkuitbloeiing. Bij beton kan cement namelijk een chemische reactie aangaan met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. Deze kalk hecht zich aan het betonoppervlak als witte uitslag, ook wel kalkuitbloeiing genoemd. Kalk uitbloeiing hoort bij de productie van beton en verdwijnt soms vanzelf door weersomstandigheden waar het beton aan wordt blootgesteld of door slijtage. Omdat kalk uitbloeiing een natuurlijk proces is, wordt deze klacht niet geaccepteerd. Om te voorkomen dat u te maken krijgt met kalkuitbloeiing, kunt u de gehele schutting eenmalig schilderen met speciale betonverf. Dit schilderwerk kan helaas niet door ons uitgevoerd worden.

Verder zijn de Combi betonpalen niet leverbaar als eindpaal en de korte Combi betonpalen niet leverbaar als hoekpaal. Standaard worden de betonpalen met of zonder sier bol geleverd, afhankelijk van de aanwezige voorraad. Wilt u specifiek een sier bol op de palen, dan dient u dit tijdig aan te geven zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van betonproducten:

  • Het ontstaan van grove scheuren of gaten in de materialen.
  • Het spontaan kapot knappen van beton dat niet veroorzaakt wordt door hoogteverschillen.
  • Betonrot.

Hout

Op alle geïmpregneerde schuttingen wordt 10 jaar garantie gegeven en op alle Bankirai producten wordt 20 jaar garantie gegeven. Net zoals bij beton, geldt ook bij hout dat dit een natuurproduct betreft. Hierdoor kunnen sommige klachten niet in de garantie meegenomen worden, zoals het ontstaan van bruine vlekken op onderliggend werk. Bankirai heeft namelijk de eigenschap om te bloeden en wat bruine vlekken achter te laten op onderliggend werk. Dit is soms na enkele maanden weer verdwenen, maar kan niet voorkomen worden. Daarom valt deze klacht niet onder de garantie van Bankirai producten. Daarnaast kunnen er haarscheurtjes in hout ontstaan, ondanks dat er altijd gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen bij het plaatsen van schuttingen. Omdat wij van tevoren niet kunnen bepalen hoe het hout zich ontwikkelt in de loop der tijd, wordt hier tevens geen garantie op gegeven.

Hardhout dankt zijn duurzaamheid onder andere aan specifieke inhoudsstoffen. Eventueel overtollige inhoudsstoffen kunnen bij blootstelling aan diverse weersinvloeden echter worden uitgespoeld, waarbij er moeilijk te verwijderen vlekken ontstaan op omliggende delen. Dek aangrenzend werk in de eerste fase van blootstelling daarom altijd af, zodat er geen hardnekkige vlekken kunnen ontstaan door het uitbloeden van het hout. Zijn er al vlekken ontstaan, dan kunt u een groot deel van deze vlekken verwijderen met een chlooroplossing. Omdat het uitbloeden van materialen en het verkleuren van onderliggende materialen een natuurlijk proces is dat niet voorkomen kan worden, valt deze klacht niet onder de garantie.

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van houtproducten:

  • Het ontstaan van grove scheuren in het materiaal.
  • Productiefouten.
  • Houtrot.

 Montage 1 jaar

De volgende klachten vallen onder de garantie van de montage:

  • Het niet in de afgesproken lijn plaatsen van de schutting.
  • Het niet waterpas (horizontaal en verticaal) plaatsen van de schutting.

Klachten waar geen garantie op wordt gegeven, zijn de volgende:

  • Stormschade.
  • Verzakkingen. Omdat verzakkingen worden veroorzaakt door de ondergrond en nooit van tevoren ingeschat kunnen worden, wordt hier geen garantie op gegeven.

Afwerking

Wij zijn gespecialiseerd in het zetten van schuttingen en hier is ook de meterprijs van de schuttingen op gebaseerd. Wij werken alleen de schutting af. Dit betekent dat u zelf de vrijgekomen grond rondom de schutting af moet voeren en de afwerkingen zoals de herbestrating en tuinaanleg moet organiseren. Is er sprake van een probleem bij het plaatsen of afwerken van de schutting, dan dient dit altijd direct gemeld te worden.

Transport

Wij plaatsen schuttingen in Nederland, België en Duitsland en leveren schuttingen in heel Europa. Afhankelijk van het land en de woonplaats waar de schutting geplaatst of geleverd moet worden, brengen wij transportkosten in rekening.

Indien de bouwmaterialen door het huis vervoerd moeten worden, dient dit duidelijk aangegeven te worden voor het afleveren van de schutting. Wilt u de schutting zelf plaatsen? Dan is dit tevens mogelijk door uw benodigde materialen zelf op te halen. Het ophalen van materialen wordt alleen gedaan op afspraak, dus als u uw schutting zelf wil plaatsen en de materialen zelf wil ophalen dient u dit van tevoren duidelijk aan te geven. Wilt u de schutting zelf plaatsen, maar toch de materialen thuis bezorgd krijgen? Dan worden uw materialen naast de vrachtwagen gelost. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die toegebracht is aan kabels en leidingen.

Door (extreme) weersomstandigheden kan het voorkomen dat wij niet op de afgesproken dag kunnen plaatsen. Het later plaatsen van schuttingen of afleveren van materialen door welke reden dan ook wordt niet onder de garantie gerekend. Wij kunnen hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Wilt u de opdracht annuleren, dan wordt er 15 procent van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij opdrachten boven een bedrag van €8250,00 exclusief btw, wordt u om een aanbetaling van 50 procent gevraagd. Pas als de aanbetaling bij ons binnen is, wordt uw aanvraag verwerkt.