Geluidswerende schutting – Akoestische schutting of geluidswal

Geluidswerende schutting

De schermen zijn opgebouwd uit 36 cm hoge betonnen elementen die tussen betonnen H-profielen worden geschoven. Voor de isolatiemetingen zijn 14 schermelementen gemonteerd in de meetopening voor wanden tussen de isolatie-meetruimten 1 en 2 (zie de onderstaande foto en blad 8). In de opstelling is één stijl opgenomen. Een scherm is vervaardigd uit 4 cm dikke elementen en wordt aangeduid als graniet motief, het andere scherm is vervaardigd uit 2,5 cm dikke elementen en wordt aangeduid als rots motief.

De schermen zijn geplaatst zoals voorgeschreven in de norm NEN-EN 1793-2:1997 “Geluidbeperkende constructies langs wegen – Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen – Deel 2: Intrinsieke waarden voor de geluidisolatie”.

Om geluidlekken te voorkomen is de aansluiting van het scherm op de meetopening rondom met pur-schuim gedicht. Vervolgens zijn de naden tussen de schermelementen en de aansluiting op het H-profiel met kit gedicht. Het graniet motief scherm is gemeten met de afdichting rondom en met de volledige naadafdichting, het rots motief scherm is alleen met de volledige afdichting gemeten.

Het onderzoek is verricht op 30 oktober en 19 november 2012 in de speciale meetruimten van TNO te Delft.