Het bouwrijp maken van de tuin

Als je een nieuwe schutting of tuinafscheiding wilt plaatsen moet eerst het betreffende terrein bouwrijp gemaakt worden. Dat wil eigenlijk zeggen dat alles dat in en op de grond het plaatsen van de tuinafscheiding in de weg kan komen te staan verwijderd moet worden. Anders is er niet genoeg plek of plaats om een schutting te kunnen plaatsen.

Obstakels

Dit betreft onder andere de oude schutting voor zover deze aanwezig is, een haag, planten, struiken, bomen zijn de natuurlijke obstakels die aanwezig kunnen zijn. Maar ook funderingen, leidingen, straatwerk of puin zijn een vaak voorkomend probleem bij het plaatsen van een tuinafscheiding. Daarbij moet er eigenlijk van uit worden gegaan dat er voldoende werkruimte moet zijn voor het plaatsen. Dus niet alleen het vrijmaken van het terrein om de nieuwe schutting te kunnen plaatsen, maar ook het vrijmaken van de tuin zodat er voldoende werkruimte is. Een werkruimte van ca. 50cm is doorgaans genoeg om de schutting op een prettige manier te kunnen plaatsen. Deelt u de tuinschutting met de buren? Dan is 25cm per tuin voldoende.

Bij het bouwrijp maken moeten dus bijvoorbeeld bomen met wortel en al verwijderd worden, wat op zich bij grotere bomen natuurlijk nog wel eens de nodige moeite kan kosten. De boom op het maaiveld afzagen heeft geen zin. De betonpalen of betonplaten moeten wellicht op die plek de grond in.

Ook moeten oude schuttingen compleet verwijderd worden, inclusief eventueel aanwezige funderingen, afgebroken palen en soortgelijke obstakels. Eigenlijk heel simpel: alles in en op de grond over een strook van 50cm dient verwijderd te worden. Word er niet voldaan aan deze voorwaarden dan bestaat de kans dat de nieuwe tuinafscheiding niet geplaatst kan worden.

Afvoeren oude erfafscheiding

Daarbij moet je ook vooraf goed kijken waar deze oude materialen heen kunnen en moeten. Want niet alles mag je zomaar bij het grof afval zetten. Iedere gemeente heeft daarvoor eigen regels. Vaak moet, in het geval van een oude betonnen schutting, beton apart afgevoerd worden. Net als overigens planten, bomen en soortgelijk plantaardig afval.

Het bouwrijp maken van de tuin is dus op zich best wel een tijdrovende kwestie. Maar als je daar een mooie nieuwe tuinafscheiding of schutting voor in de plaats krijgt, is al deze moeite natuurlijk niet voor niets. Want na de gedane arbeid om de tuin bouwrijp te maken en nadat de nieuwe tuinafscheiding geplaatst is, kun je weer volop van de tuin genieten.

Geen zin om zelf de tuin bouwrijp te maken? Neem gerust contact met ons op. Wij beschikken over een kleine grafmachine die elke haag zonder problemen plat krijgt!

Desgewenst kunnen wij uw oude schutting verwijderen en afvoeren. Hiervoor gelden onderstaande voorwaarden.

  • De oude schutting moet vrij van klimop of andere (klim)planten zijn.
  • Groenafval wordt niet door ons meegenomen, alleen de oude schutting van beton of hout.
  • Fundering en gemetselde muren vallen niet onder afbreken en afvoeren oude schutting.